Download referat som PDF

Referat fra Repræsentantskabsmøde den 31. marts 2016

Til stede værende repræsentanter. Fra Himmerland afd. 19-20-23-40-52. Bohrparken, Pontoppidanstræde 1-62, Esbjergparken, Højlundsparken, Mjel, Rebildparken, Ringkøbingvej, Tornhøjparken, Tranumparken, Vanggaarden, Vendsysselkvarteret, Fjordblink 14

Gæster: Stofa, Beierholm

Referent: Else Rasmussen

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab 2015 bilag 1
 4. Fastsættelse af kontingent for 2016 (bilag 2)
 5. Godkendelse af budget 2016 (bilag 3)
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af 2 revisorer for 1 år
 8. Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 år
 9. Information fra Stofa Jari Pedersen og Niels Chr. Larsen
 10. Eventuelt

Formand Leo Andersen (LA) bød velkommen til gæster og repræsentanter.

Ad. 1

LA forslog N. P. Kjærgaard som dirigent. Der var ikke andre forslag. NPK takkede for valget og konstaterede at mødet var lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt.

Ad. 2

NTA. Beretning for 2015

 

GAF

Endeligt er det hele på plads.

Den 23. september 2014 var der et retsmæglingsmøde, hvor Gaf skrev under på en aftale, hvor de skulle etablere strømforsyninger og flytte Coax kablet til Nøvling tilbage i vores node.

Det skete den 7. august 2015. Hvor GAF endelig havde udført den dom som byretten pålagde dem den 31. oktober 2011.

Samtidigt overtog vi 7 medlemmer der fik signal fra Coax kablet.

 

Bankskifte

Vi har skiftet fra Nørre Sundby Bank, til Spar Nord.

Det er vi rigtigt glade for, vi sover igen trygt om natten.

Status på nettet samt alle øerne

Vi har fået en årlig gennemgang af nettet, der var stort set ingen fejl blot nogle få finjusteringer.

Der var dog en node der havde en for høj belastning som blev delt.

Det var FM 1 A noden der ligger ved Sallingsundvej.

 

FM 1 A Sallingsundvej Tambosundvej 1. node

FM 1 A1 Næssundvej Vilsundvej. 1 node

FM 2 A Sebbersundvej. Aggersundvej. 1 node

FM 2A1. Feggesundvej. Aggersundvej Sebbersundvej 1 node.

 

Tidligere delte vi noden ved en 80% belastning.

Vi deler i dag noden ved en 60 % belastning.

Det har den fordel, at vores medlemmer ikke bliver generet af en til tider for høj belastning som tidligere. Så pt. er vores net og noder helt oppe på et højt niveau.

Mange af vore noder er i snit på ca. 120 bruger.

Fiber

Der er opstået en del uro i nogle af vores antenneforeninger med alt de nedgravninger af gratis Fiber i hele 9220. Uroen er velbegrundet, men man skal ikke miste modet i antenneforeningerne.

Udviklingen i branchen har de seneste år gjort, at den traditionelle medlemsforening, har fået det svært med at agere i et marked, som er blevet en benhård forretning.

Det sidste skud på stammen er gratis fiber til alle.

Man kan jo som forening ikke give noget gratis til medlemmerne, da vi ikke har uanede midler til rådighed.

Samtidig skal man skal huske på, at vi alle eksisterer lige så længe medlemmerne ønsker det.

Det gør de kun hvis vi kan levere alle de nye tiltag og tekniske løsninger, der er til rådighed på vores platform.

Det er helt klart, at vi alle kommer til at miste medlemmer til dem som ønsker gratis fiber af en eller anden grund. Statistikken siger at vi mister ca. 15% af medlemmerne.

Når der så bliver hverdag igen, vender mange tilbage.

Der bliver efter min opfattelse ikke hverdag og ro omkring fiberen i vores område, før Fiber Nord har udbygget det hele.

 

Når man kan få en gratis tilslutning fra Fiber Nord er det mere end svært for os andre i dag, at få ca. 6.000 kr. for en tilslutning. Man skal være glad hvis man kan få kostprisen.

Det hele handler om at få de nye medlemmer, næsten for enhver pris.

 

Mit råd til medlemsforeningerne må være, tag jer af medlems- plejen og lad NTA stå for det økonomiske tunge arbejde. Nybyggerier og nye tilslutninger.

Der er jo bl.a. derfor i er medlem af NTA.

Det er jo som bekendt sådan, at når vi løfter i flok er det lettere, at håndtere de store udfordringer der er og som til stadighed altid vil være der.

Vi skal alle stå sammen i foreningerne, kun på denne måde kan vi holde på medlemmerne.

 

Derfor kan jeg her meddele at Stofa er klar med docsis 3,1 i løbet af en 3. måneder.

Det betyder, at man kan få en skyhøj hastighed op til 10 gigabyte downstream 1 gigabyte upstream på Coax kablerne, som i en test har vist sig at være bedre en Fiber kabler.

 

Det er dog langt fra gratis.

Alle skal have et nyt Modem og det første stik i husstanden skal udskiftes alle noderne skal have nyt indmad, det samme skal hovedstationen.

Vi kan implementere det løbende fremadrettet over tid, hvor der er et behov for højere hastigheder, end vi kan levere i dag.

Den eneste ulempe der er i dag, er at der ikke er plads på FM båndet.

(lukning af FM båndet var i medieforliget sat til 2019 men er blevet udsat i ca. 2. år.)

 

Det betyder for vores foreninger, at hvis man i en antenneforening i vores område ønsker den høje hastighed, kan vi ikke levere FM radiosignaler på vores kabler af hensyn til kapaciteten. Hvis man er ligeglad med FM signalet på kabel, (som i øvrigt er let at modtage med en stueantenne til et par hundrede kroner.) Det hele kan det styres node-vis, hvis der virkeligt viser sig et behov udover det vi kan levere i dag.

 

Når vi taler om højere hastigheder kan jeg ikke lade være med at tage udgangspunkt i hvad vores

medlemmer har af hastigheder i dag.

 

 1. 1547 medlemmer har en 20/10 megabit forbindelse.
 2. 621 medlemmer har en 60/20 megabit forbindelse.
 3. 433 medlemmer har en 80/40 megabit forbindelse.
 4. 119 medlemmer har en 6/1 megabit forbindelse.
 5. 205 medlemmer har en 1/0,5 megabit forbindelse. (gratis)

Af de højeste hastigheder vi levere pt. i vores område er følgende:

5 medlemmer har 112/12 megabit.

27 medlemmer har 150/15 megabit.

53 medlemmer har 300/40 megabit.

Ud over de opgivne hastigheder på en top 5, er der mange af vores medlemmer der har andre og mindre hastigheder.

Hvis man ser på det hele, ligger det samlede behov for 90 % af vores medlemmer indenfor 25 – 80 megabit hastigheder.

 

Samlerabat til medlemmerne

Den gamle model med at man skulle være Stofa + kunde for vores medlemmer kunne få en samle rabat er fjernet. Det er nu sådan at alle kunder ved Stofa kan få den samme samle rabat.

Antal medlemmer

 

Pakke 1. 2046 stk.

Pakke 2. 1528 stk.

Pakke 3. 1109 stk.

Der ud over er Bredbånd Only medlemmerne

Renovering og nybyggerier

Tinbergens Alle.

antal medlemmer 13 stk.

(Der bygges i 3 etaper ca. 90 tilslutninger)

 

Blæsborg vej nye i udbud. Antal tilslutninger ca. 35 stk.

 

Hvad er indført i NTA

Vi har indført bredbånd Only i håb om at få nogle af de medlemmer tilbage der ikke ønsker at betale for TV pakkerne bl.a. (Udlændinge, kollegianerne og dem der kun streamer tv.)

Mobil telefoni.

Mit TV bliver lanceret den 3. maj 2016. Det betyder, at man kan købe et enkelt program uden at være bundet til faste pakker, hvis man ønsker dette.

Som noget nyt er det ikke nødvendigt, at man har en internet forbindelse fra Stofa, for at få Web- TV. Da det er et spejl af den pakke man har.

Tak til bestyrelse og kontoret for et godt samarbejde i det år der er gået.

 

Kim fra Mjel antenneforening foreslog mere synlighed i forbindelse med, at vi mister medlemmer, samt at vi skulle være forsigtig med lukning af FM-båndet.

 

LA – svar:  Vi skal forsøge at gøre os mere synlige, bestyrelsen har en plan.

Vi har ingen planer om at lukke for FM-båndet, før det bliver lukket fra politisk side.

Der kan kun blive aktuelt pt. hvis en antenneforening vil have de skyhøje hastigheder på bekostningen af FM signalet på kablet. I så fald bliver det nodevis.

 

Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt

 

Ad. 3, 4, 5

 

Revisor Bjarne J. Christensen gennemgik regnskab for 2015 budget for 2016 samt fastsættelsen af kontingent, som er uændret kr. 250,00 pr. år.

Efter få opklarende spørgsmål fra salen blev.

 

Regnskab, kontingent og budget enstemmigt godkendt.

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 6

 

Indkomne forslag

Bestyrelsens forslag om interesseområder, blev vedtaget, og skal herefter til rettes i vores vedtægter.

 

Forslaget fra Mjel

Repræsentantskabet pålagde NTAs bestyrelsen, at arbejdet på en løsning til næste års repræsentantskabsmøde, i det tilfælde at de små foreninger ønsker at nedlægge sig selv.

Det handler her om indflydelse for enkelt medlemmer i NTAs struktur.

Efterfølgende skal vedtægterne rettes til.

 

Ad. 7

Valg af 2 revisorer for 1 år:

Genvalg til Anders P. Jacobsen og Kim D. Nielsen

Ad. 8

Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 år:

 

Genvalg til Jørgen B. Pedersen og Søren Jacobsen

 

Ad. 9

Jari Pedersen, Stofa kom med nye tiltag her i 2016. Nye og hurtigere internets hastigheder. Web- tv til alle, hjemme eller på farten. Mulighed for frit valg af kanaler ca. 80 stk.

Mit-tv fra ca. 01-05-16, hvor man kan vælge 1 kanal.

Niels Chr. Larsen fra Stofa fremlagde en vurderingsplan/helhedsplan for NTA. Teknisk er man langt. Mange af de tiltag vi har mulighed for, er dog meget dyre foranstaltninger, og for at opnå det man gerne vil, går planen på at FM-båndet skal lukkes.

 

Ad. 10

Der var ingen emner under eventuelt.

Herefter lukkede dirigenten mødet.

Formanden takkede dirigenten og repræsentantskabet for god ro og orden.

 

FORMAND                                                                                           DIRIGENT

 

Leo Andersen                                                                                       N. P. Kjærgaard