Download referat som PDF

Hvad er der sket i 2011

2011 har været et rigtigt arbejdsår, der har til tider ikke været timer nok i døgnet.
Vi har arbejde med tre store ting plus det daglige.
Vi har indført nyt EDB system.
Vi har lavet en aftale med Stofa om levering, af hele paletten.
Vi fik retssagen med GAF afsluttet.
alt i alt har der været nok at se til både i bestyrelsen og især på kontoret.

EDB.
Vores leverandør af det nye Hosted EDB program kunne desværre ikke leve op til det, vi var blevet stillet i usigt. De har haft det meste af et år til at få det til at virke.
Vi havde ikke tiltro til at det kom til at virke og har derfor allieret os med en anden leverandør og bedt ham om at få det til at virke. Det gør de så nu, undtagen små detaljer, som mangler endnu, som eksempel kan jeg sige, at før tog det ca. 3. dage at fakturerer, nu klarer vi det på ca.1/2 dag. Alt det bøvl med EDB har gjort, at vi
desværre ikke har fået opgraderet vores hjemmeside, som vi lovede på sidste repræsentantskab.
Det har højeste prioritet og vil ske snarest muligt.
Hele det nye setup er hostet både med backup og Office pakken.
Så der bliver ingen uforudsete udgifter til serveren som skal vedligeholdes, eller plads der skal købes til udvides. Ja selv hvis kontoret brænder har det ikke indflydelse på vores EDB system.
Der er kommen et ønske fra Anders i Øster Sundby, om man kan få en samlet liste over medlemmerne i sin antenneforening på et Excel ark, ved henvendelse til kontoret.
Således man hele tiden har styr over hvem der er medlem i sin forening. Det syntes vi er en god ide
og vil vi sætte i gang indenfor kort tid, vi sender en meddelelse til samtlige formænd når det er klar.

GAF.
Fogedsag.

NTA sendte brev via vores sagfører til GAF 31 oktober 2011. Hvor vi bl.a. bad dem om at fjerne låsene fra skabene så vi kunne se hvad de havde af installationer i skabene.
Vi modtog et brev fra GAF den 2. jan 2012 hvor de beklagede at de først reagerede nu.
I det brev stod der at de allerede havde bedt Dansk Kabel TV om at forestå afkoblingen i NTA
skabe. Jeg havde en tidligere telefonsamtale med Gafs formand, hvor han sagde, at han ville fjerne låsene fra vores skabe inden jul.
Det skete først den 6 jan 2012 på nær 1. skab som stadigt var låst.
Der blev indkaldt til en besigtigelse i Gistrup den 6. jan 2012 kl. 13.00
Jeg modtog en mail få dage før, hvor der stod, at formanden desværre var indisponibel denne dag,
hvorefter vi foreslog ham, at han kunne sende en anden fra bestyrelsen eller en fra Dansk Kabel TV.
Det viste sig så, at de desværre også var indisponibel denne dag.
Da mødet med sagføreren og Stofas teknikere var på plads valgte vi at tage ud og se i skabene
Den 6. jan så vi så med egne øjne at GAF leverer TV fra vores skabe og bruger vores udstyr, som vi hele tiden havde regnet med. I det skab der stadig var låst ved vi ikke noget om.?
Samtidigt erfarede vi at Hverken GAF eller Dansk Kabel TV ikke havde rørt en finger for at få forholdene bragt i orden ifølge byrets dommen.

Stofa aftale.
Vi har brugt en del tid på at få en aftale i stand med Stofa, der har været en masse af møder hvor bl.a. forretningsudvalget og bestyrelsen har deltaget.
I en aftale i den størrelse, hvor vi binder os mere end nogensinde til vores leverandør, er der mange små detaljer, som der skal være styr på derfor har vi brugt det meste af året.
Vi syntes at NTA har opnået en fornuftig aftale med Stofa, som en fremtidig samarbejdspartner,
der leverer det hele.
Jeg har haft et formøde med Stofa om selve implementeringen af det nye setup pr 1. juli 2012.
Det var meningen at vi skulle overgå til Stofa fra den 1 juni, men sådan bliver det ikke.
Jeg har fået et brev fra YouSee, hvor i de skriver, at de er forpligtet af de indgående aftaler om levering af signaler via den digitale boks frem til den 30 juni 2012.
Så det bliver enten fredag den 29 juni eller mandag den 2. marts, at vi overgår til Stofa.
Der vil blive husstandsomdelt materiale med posten, hvor folk bliver gjort opmærksomt på hvordan de skal forholde sig uanset om de har boks/ kort, fladskærm eller gammel analog tv.
Derud over skal der også monteres datastik , hvor der ikke er et i forvejen, til dem der skal have en Zaptor-boks, da den kræver en bærelinje med internet, modsat YouSee´s boks som kan køre uden internetforbindelse.

CW Obels kollega.
Vi har problemer med at lukke for dem der ikke betaler, da man skal have adgang til loftet i en bestemt lejlighed. De har som de eneste i vores regi ikke opsat skabe, men har strikket det hele sammen på loftet, som var den billigste løsning da nettet blev lavet.
Det gik fint da man havde den samme pakke, men den går ikke, når man vil vælge individuelt eller slet ikke vil være med.
Har tidligere haft møde med forretningsføreren for CW Obel Kollegiet.
Hvor vi foreslog at de skulle sætte en lem i ende gavlene på bygningerne, således Stofa uhindret kunne komme op på loftet.
De har ikke tidligere været interesseret i at bruge penge på en sådan løsning.
Derfor må kravet fra NTAs side blive, at Stofa skal have adgang til denne lejlighed, der er en loft lem i uanset hvem der bor i den.

Kontingent:
Vi gik over til en tidligere betaling i 4. kvartal i 2011, således at vi kan nå at lukke for dem der ikke betaler, inden vi indberetter medlemmerne til vores leverandør.
Det gik meget godt selvom det skabte lidt forvirring blandt nogle medlemmer.
Det er for tidligt at spå om hvor meget vi sparer på den konto. helt uden tab kan, nok ikke lade sig gøre. Et andet problem vi skal se på i nærmeste fremtid, er at vi kun betaler Copydan 1 gang om året og ikke kan få penge retur, hvis der er betalt for meget.
Så hvis vores medlemmer ikke betaler i løbet af året har vi mistet det beløb der udgør Copydan afgift. Det kan vi kun løse ved at medlemmerne betaler Copydan 1 gang om året i sted for, som nu hvert kvartal.
Medes vi er ved kontingent kan jeg i den forbindelse meddele, at fordelsaftalen blev lidt billigere en udgangspunktet. Da vi lavede aftalen med Stofa, var det ikke en afklaring med Copydan afgift, vedrørende WebTv To Go.
Så da vi lavede budgettet for 2012, blev det et skud fra hoften, som blev ca. 650,000 kr. for meget.
Da vi ikke er sat i verden for at purre penge sammen, vil vi nedsætte pakkepriser på 50 kr.
i 3 og 4 kvartal 2012.

Antal nye medlemmer: 2011.
Myrdals Kollegiet 50 mulige tilslutninger.
Langagervej 4. kollegiet 161 mulige tilslutninger.

Derudover har vi sendt tilbud på yderlige 270 tilslutninger. Som vi håber på at få.

4. kvt. 2011. 48 lukninger pga. manglende betalinger.
1. kvt. 2012. 85 lukninger pga. manglende betalinger.

1-1-2012 var der 107 nedgraderinger i pakkerne.

Det skyldes enten den økonomiske krise eller prisen er blevet for høj for at se TV.

Det giver så et medlemstal på 6082 fordelt på følgende pakker.

Grundpakker i alt 1957
Mellempakker i alt 2270
Fuldpakker i alt 1855
antal medlemmer i alt 6082

Vi har et stigende problem med folk det selv kobler sig på i skabene, efter de er blevet lukket pga. restance . Det sker stort set i alle områder så det er svært at indkredse. Vi oplever også stigende hærværk i vores skabe især i en boligforening, hvor skabene sidder i kældrene og er aflåst
Som en konsekvens af dette, har vi nedsat en arbejdsgruppe i bestyrelsen, der løbende vil at tage stikprøver med tilslutningerne i hele vores område.

Jeg har på et tidligere møde fortalt, at vi burde holde et møde med de andre Antenneforeninger i Nordjylland, for at finde et fælles fodslag, hvis det var muligt.
Mødet skulle havde været i dag, men er blevet udsat til mandag den 26 marts kl. 10.00 om formiddagen. I opstartsfasen deltager kun formænd/forretningsfører.
Det vi skal prøve at finde ud af i første omgang er, om vi kan finde nogle ting, vi kan samarbejde om. Til fælles bedste for vores medlemmer.

Til sidst vil jeg gerne takke bestyrelsen og ikke mindst pigerne på kontoret for et særdeles godt samarbejde, der har været i hele de forgangne år.
Som en trøst til jer alle kan jeg sige, at jeg forudser en roligere år i 2012 end 2011 har været.
Dirigent Formand
N.P. Kjærgaard Leo Andersen

Download referat som PDF