Download referat som PDF

Til stede repr. fra Himmerland afd. 19- 20- 21- 23- 40- 50- 51- 52, CW Obel Kollegiet, Esbjergparken, Fjordblink 14, Højlundsparken, Mjel, Møllegården, Rebildparken, Pontoppidanstræde, Rebildparken, Ringkøbingvej, Tornhøjparken, Tranumparken, Vanggården, Vendsysselkvarteret, Øster Sundby, Øster Uttrup. i alt 28. stemmeberettige

Gæster: Stofa, Nørresundby Bank, Beierholm

Referent: Else Rasmussen

Dagsorden:

1. Vag af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab 2012 (bilag 1)
4. Budget 2013 herunder fastsættelse af kontingent (bilag 2 og 3)
5. Indkomne forslag
6. Valg af 2 revisorer for 1 år
7. Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 år
8. Stofas bud på fremtiden
9. Eventuelt

Formand Leo Andersen (LA) bød velkommen til repræsentanter og gæster.

Ad. 1.
LA foreslog N.P. Kjærgaard som dirigent, Der var ikke andre forsalg. NPK takkede for valget og konstaterede at mødet var lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt.
NPK udbad sig forslag til stemme tællere.
Anbefalet blev Kim Johannesen og Anders P. Jacobsen
Der var ikke andre forslag.
Dagsordenen blev gennemgået og godkendt uden bemærkninger.

Ad 2. Beretning
Skift af leverandør.

Som bekendt skiftede vi over til Stofa som eneforhandler den 2. juli 2012. Der var gang i den dag på kontoret, med Stofas folk var vi ca. 30 – 40 personer tilstede til at servicere medlemmerne, der var mødt op i dagen anledning. Der var både kø udenfor og indenfor. Jeg tror, at vi fik smidt omkring 500 bokse over disken den dag. Stofa havde et hold tekniker, der stod i baglokalet og installere boksene og et andet hold, kørte ud med det samme og hjalp dem, der havde behov for hjælp til installationen. Sælgerne fra Stofa var med til at udlevere bokse både indenfor og udenfor i camperen, som var opstillet i dagens anledning.
At det gik rigtigt godt skyldes ikke mindst Stofas store indsats og det fortjener de en kæmpe ros for. Der var også gang i den i resten af ugen, hvorefter det hele igen faldt til ro. Men alt i alt en vellykket omskiftning uden de store problemer.

De største problemer vi møder på vores vej er stadig, at folk ikke kender deres egen TV og fjernbetjeninger samtidigt med, at de har nogle håbløse fordelinger at signalerne i hjemmene. Dårlige kabler og splitter til deling af signaler. ( købt i byggemarkederne) Holdningen er hos mange. Man investerer gerne i et nyt fladskærms TV, men man vil ikke ofre nogle få hundrede kroner på kabler, der er støjsikret og godkendt. Når det nye mobil net 4 G kommer rigtigt i gang, må vi forudse, at det vil give dem med dårlige installationer en masse problemer med indstråling på deres TV. Som alle her ved, har antenneforeninger kun ansvaret for et godt signal til og med det første stik i huset/lejligheden.
For at imødekomme nogle af disse problemer, som måtte komme, har vi lavet en aftale med Stofa om, at man kan få sin installation i lejemålet eller huset, gennemgået for et beskedent beløb af 199 kr.( husk at det kun er en gennemgang, hvor man får at vide, hvad der bør laves i installationen i hjemmet, for at ens TV står skarpt uden flimmer.)
Stofa har nogle favorable priser på udbedring af installationen, hvis man ikke selv vil gøre det. (Se deres hjemmeside Stofa.dk) Vi nedsatte et programudvalg, der bl.a. skulle tænke ind i, at lave en grundpakke uden
betalingskanaler.
Det viste sig ikke var muligt pga. pladsmangel på båndbredden til 2. grundpakker.
Vi gik så over til, at den kunne laves digital, men det ville kræve man betalte afgift på kort eller
boks og så er det ikke rentabelt, derfor skrottede vi ideen. (leje af smart boks 73 kr. pr mdr.)
Vi havde samtidigt skelet til Hjørring Antenneforening med ca. 20.000 medlemmer som i 2012
havde en grundpakke uden betalingsprogrammer til 93 kr. pr. mdr. Der er ikke 10 medlemmer der
benytter sig af dette tilbud. så der er spild af penge at tænke i disse baner.

Da vi sammensatte pakkerne var vi igen under et stort pres fra programudbyderne, med deres
skyhøje priser. Det er især TV 2 og Viasat, der ikke kan få penge nok.
Årsagen til det vi har gjort, er en tilpasning af de stadig stigende priser. Vores mål har været at
holde grundpakken og mellempakken så tæt på samme pris som i 2012. Og det er faktisk lykkedes
ret godt syntes vi. Grundpakken stiger fra 122 kr., til 129 kr. pr. måned. Mellempakken holder
prisen til 275 kr. pr. måned. Det kommer så til at gå ud over fuldpakken som stiger meget fra 376
kr. til 471 kr. pr. måned. Der er rigtigt meget, men hvis man skeler til ANTV i Aalborg, så matcher
den faktisk deres 2012 priser.

Begrundelsen for at beholde de dyre kanaler i fuldpakken er også, at vi skal have kanalerne i en af pakkerne for at kunne få dem i frit valg. Valgte vi eksempelvis at fjerne den dyreste sports kanal helt, så kunne den heller ikke vælges til, i frit valg mere.
Problemet er så med Viasat, at de ikke pt. ikke vil lægge deres sports programmer ud som
frit valgs programmer. Da stort set alle andre programudbyder lægger deres programmer ud i frit valg, er det vel kun et spørgsmål om, hvornår Viasat også bliver nød til det. Man må huske på.
Det medlemmer efterspørger i hele landet er jo, at man kan nøjes med grundpakken og så selv købe de ekstra kanaler man ønsker at se.

I år er Copydan blev dyrere end forventet.
Det var først den 14-02-2013 vi fik en opgørelse over, hvad vi skulle betale.
Vi havde for at være sikker, endda kalkuleret med en stigning på 10% , hvilket viste sig ikke at være nok. Copydan. Som nu hedder Verdens TV, har efter min opfattelse udviklet sig til en tag selv bord, der forskel behandler dem de opkræver af. (YouSee betaler mindre end Stofa)
Det kan simpelthen ikke være rigtigt, da det er de samme programmer vi betaler for.
Da vi sender faktura ud til medlemmerne i November måned, burde vi vel vide hvad Copydan afgiften vil være for det kommende år, i stedet for det sædvanlige gætteri på, hvad det vil komme til at koste.

Af igangsat arbejde i 2012 kan nævnes.
Opgradering af Fiber nettet i FM-A kæden er sat i gang, da kapaciteten fra HS til Øster Uttrup vej er opbrugt.
Fra HS til Øster Uttrup vej blæses en ny 96 ledet fiber i bestående tom rør (ca. 2.700 km.)
Det gamle 12 ledet fiber lader vi ligge, det kan måske bruges engang i fremtiden
Samtidigt med at vi blæser et nyt fiber i bestående tom rør laver vi 2. mindre øer.
1. på Fyrkildevej og 1. ved Ravnkildevej.
Det videre forløb bliver fra Øster Uttrup vej med fiber til Øster Sundby
videre til GL Nørre Tranders. Som igen bliver opdelt i 2. øer. som ender i HS stationen.
Samtidigt bliver Øster Uttrup lavet på en selvstændig ø
Således ringforbindelsen er sluttet i dette område.
Det betyder at hvis signalet på Fyrkildevej svigter.
Kan man sende signalet den anden vej, således at det kun er Fyrkildevej, der bliver berørt af afbrydelsen.

Nye medlemmer i 2012.
Ungdoms boliger (vil også se TV på normal vis ikke bare på PC eller IPad.
Vi har fået ca. 130 nye medlemmer på kollegierne og
3. almindelige tilslutninger af villaer i GL Nørre Tranders
1. i Øster Uttrup.
Vi har desværre i første kvartal 2013 mistet medlemmer pga. de høje priser på pakkerne
Der har også samtidigt været mange nedgraderinger til mindre pakker.

Ud af de 134 tilslutninger er det kun lykkedes at fastholde de 22 medlemmer.
antal medlemmer i alt. 6104
Vi har 3027 internet bruger og 691 har Stofa Smart TV bokse efter få opklarende spørgsmål blev beretning godkendt

Ad. 3 og 4.

Bilag 1. revisor Bjarne J. Kristensen (BJC) gennemgik regnskab for 2012
Bilag 2. Herefter budget for 2013
Bilag 3. Kontingent til NTAs drift blev uændret fastsat til kr. 250,00

Efter enkelt opklarende spørgsmål blev regnskab og budget godkendt.

Ad. 5.
Ingen indkomne forslag.

Ad. 6.
Genvalg til Anders P. Jacobsen og Kim D. Nielsen

Ad 7.
Revisorsuppleanter 1.suppleant. Jørn Andersen, 2. suppleant Jørgen B. Pedersen

Ad 8.
Stofa orienterede om nye hastigheder og priser på bredbånd. Man har som nyt tiltag valgt ikke at have nogen binding længere på aftaler som evt. bredbånd. Der er kommet ny pris på digitalt kort kr. 26,00 pr. måned. Stofa orientere om forbrugerundersøgelser omkring pakkesammensætningen TV 2 sport er blevet til TV3 sport 1, en ændringer der kom efter at pakke strukturen var planlagt for 2013

Ad. 9.
Der var ingen emner under eventuelt – så LA takke dirigenten for ledelsen af mødet med en god ro og orden, samtidigt takkede han bestyrelsen og ikke mindst kontorpersonalet for et særdeles godt samarbejde, der har været i hele de forgangne år. Sluttelig skulle foreningen tage afsked med næstformand Jesper Nørgaard, som er flyttet ud af området i 9220. LA rettede en stor tak for Jespers indsats gennem årene.
Dirigent Formand
N.P. Kjærgaard Leo Andersen

 

Download referat som PDF