Download referat som PDF

Referat fra repræsentantskabsmøde 25. marts 2019

Til stede værende repræsentanter – Fra Himmerland afd. 52, Vanggaarden, Mjel Antenneforening, Vendsyssels kvarter, Rebildparken, Øster Sundby, Tornhøjparken, Tranumparken, Andelsbolig Pontoppidanstræde, Ringkøbingvej, Mølle gårde.

Gæster: Stofa, Beierholm

Referat: Else Rasmussen

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab 2018 bilag 1

4. Fastsættelse af kontingent 2019 (bilag 2)

5. Godkendelse af budget 2019 (bilag 3)

6. Indkomne forslag

7. Valg af formand

8. Valg af 2 revisorer for 1 år

9. Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 år

10. Information fra Stofa ved Ole Agergaard Olsen

11. Eventuelt

Formand Leo Andersen (LA) bød velkommen til gæster og repræsentanter.

Ad. 1

LA forslog N.P. Kjærgaard (NPK) som dirigent. Der var ikke andre forslag og NPK takkede for valget.

NPK konstaterede at mødet var lovlig indvarslet og beslutningsdygtigt. Endvidere orienterede NPK om den nye persondatalov.

Beretning 2019

Docsis 3.1 opgradering

Vi blev færdig med opgraderingen før jul i hele området.

Hvis vi ser det lidt fra oven er det gået rigtigt godt, der har ikke været mange problemer, medens det har stået på. Stofa sendte brev ud til medlemmerne, som på forhånd blev varskoet om afbrydelser.

De steder, hvor der har været fællesgravninger og hvor vi vidste at der var flere samlinger på kablerne er samtidigt blevet udskiftet. 2

Samtlige øer er installeret med ny teknik i nye skabe.

Alt i alt har vores net ikke været bedre end det er nu, med den nye teknik som giver hurtige hastigheder på internet siden og et mere stabilt tv- billede.

Med denne ombygning er vores net fuldstændigt opgraderet til mange år ud i fremtiden.

Synlighed:

Sidste år var vi inde på at vi skulle synliggøre NTA bedre i forhold til medlemmerne.

Vi har taget nogle tiltag vi kan betale os fra.

I Tornhøjhallen bliver der opsat et skilt med NTAs nye logo ved siden af uret på måltavlen.

Sponsoraftale med KB 81, med NTA – logo på trøjerne til børnene på to hold

I 9220 bladet har vi købt en fast spalteplads til nyheder.

Ydermere har vi haft en artikel i gratisavisen, vedrørende opgraderingen af vores net til docsis 3.1

Pr. januar 2019 har vi en lille stigning af medlemmer i pakkerne.

Andre vælger at melde sig ud af NTA og overgå til Fiberselskabet Eniig.

Det betyder at vi stadig mister medlemmer i foreningen.

Antal medlemmer 2018. Jan. 2019

Pakke 1. -1351 1476 stk.

Pakke 2. – 974 1.035 stk.

Pakke 3.- 750 829 stk.

Pakker i alt: 3075 3.340 stk.

Mit-TV 21 stk.

Bredbånd Only 701 stk.

Fiber kunder 255 stk.

Det vil sige vi har 4.062 medlemmer der har tv Pakker

Internet via NTA 3062 stk. (hvoraf at nogle ikke har tv pakker)

Når vi bliver færdige med alle de genhusninger i de boligforeninger der renoveres, kommer der mere ro på.

Det hjælper også på økonomien, da det koster foreningen penge til en montør ved genhusningerne.

Vi har fået ca. 150 nye medlemmer rund omkring i området. 3

Verdens-TV (Copydan)

Så lykkedes det endeligt at få dem til at opkræve Copydan hvert kvartal.

Men for at det ikke skal være løgn, opkræver Verdens TV 0,90 kr. pr. medlem, pr. år

For ulejligheden med opkrævninger hvert kvartal. Derudover ved vi ikke om det er med moms.

Programleverandørerne (bl.a. Stofa) afregner Copydan hvert kvartal, de betaler ikke et ekstra gebyr, det er kun Antenneforeningerne man opkræver dette gebyr.

(Det er efter min mening tyveri ved højlys dag.) Så det protesterer vi helt vild imod.

(Det koster ca. 30.000 kr. pr. år for NTA)

Fusion med Eniig fiber.

Som i nok har set i dagspressen har Stofa planer om at købe Eniig fiberselskabet. (det tidligere Fiber Nord)

Selve købet ligger i øjeblikket i Konkurrencerådet, som kommer med en konklusion indenfor kort tid.

Det man undersøger er, om det er med til at lave et monopol i forhold til de andre udbydere.

Er det så skidt eller godt for NTA?

Man kan sige det havde været dejligt, hvis det havde sket inden Eniig havde gravet fiber ned i hele vores område.

Dette vanvid med at grave fiber ind til alle beboerne i vores område, hvor der er kabler i forvejen stopper vel med denne fusion?

Hvad der ellers kommer til at ske, er ikke til at spå om på nuværende tidspunkt.

Måske kan Ole senere løfte sløret om hvordan Stofa ser på fremtiden.

Men et er sikkert, at det er noget NTAs bestyrelse kommer til at forholde sig til.

Fusion Mjel Antenneforening.

Mjel Antenneforening besluttede at nedlægge sin forening og overgive nettet til NTA.

De penge der var i foreningen, blev tilbagebetalt til medlemmerne.

Der er lavet en fusionsaftale ifølge vores vedtægter. 4

Nye tiltag i 2019

Trandershøje byggeri af Enggaard, 362 familieboliger.

Tornhøjcenter, 156 boliger + 1 erhverv

I alt 519 tilslutningsmuligheder.

Til sidst vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde i året der er gået.

Pigerne på kontoret skal også have en stor tak, det er trods alt dem der har medlemsservice i det

daglige.

Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt.

Ad. 3,4,5

Revisor Bjarne J. Christensen (BJC) gennemgik regnskab for 2018, budget for 2019 samt fastsættelse af kontingent, som er uændret kr. 250,00 pr. år.

Herefter blev regnskab, kontingent og budget enstemmigt vedtaget.

Ad. 6

Ingen indkomne forslag. –

Ad. 7

Valg af formand –

Genvalg til Leo Andersen

Ad. 8

Valg af to revisorer for et år –

Genvalg til Anders P. Jacobsen og Kim D. Nielsen

Ad. 9

Valg af to revisorsuppleanter for et år –

Valg til Peter Madsen

Ad. 10

Info fra Stofa ved Ole A. Olsen (OAO)

Stofa står midt i fusionen Eniig og SE Syd. Lige nu er arbejdet i konkurrencerådet, man venter på en afgørelse. Efter en fusion har Stofa en kundeandel på 1 mill. husstande i Danmark.

Fusionen som er El – delen kommer til at hedde NORLYS.

Stofa ser desuden på deres forretningsgange, da disse ikke er helt ens. Man vil gøre et forsøge på at forenkle disse for at formindske fejl og fald grupper. 5

Mit-TV nedlægges, da der ikke har været nok tilgang til produktet som har eksisteret i ca. 3-4 år. I NTA-regi er der 17 kunder med Mit-TV, de kunder vil blive tilbudt en pk. 1.

Docsis 3.1 er meldt færdig, og OAO orienterede om fordelene, og de hurtige hastigheder.

Wi-Fi Scanneren findes i App Store på telefonen og er gratis – og så kan man tjekke om der er stabilt netværk i ens bolig.

Den ny boks lader vente på sig, men nu mener OAO at der i sensommeren/efterår er godt nyt på vej. OAO tilbyder at give 4 kunder lejlighed til at prøve den nye boks her i vores område.

OAO takkede for det gode samarbejde med LA og NTAs bestyrelse

Ad. 11

Der var ingen emner under eventuelt.

Herefter lukkede dirigenten mødet.

Inden formanden takkede af noterede han sig at vores dirigent N.P. Kjærgaard for 25. gang styrede repræsentantskabet. LA takkede for det gode samarbejde med overbringelse af en flaske.

Desuden takkede formanden bestyrelsesmedlem Bent Weibrecht for 25 års samarbejde ligeledes med en flaske.

Formanden takkede dirigenten og repræsentantskabet.

FORMAND LEO ANDERSEN & DIRIGENT N.P. Kjærgaard

Download referat som PDF