Vær opmærksom på at hvis dit TV er af ældre dato, så skal du muligvis søge kanalerne påny.