Network id =  0 til TV med DVB-C tuner (MPEG4) (netværksnummer) er nummeret på det netværk, som du hører til i det område, du bor.

Frekvens = 346000 kHz – angiver hvor hurtigt f.eks. bølger forløber i dette tilfælde de bærebølger, som udgør dit tv-signalet.

Symbolrate = 6900 – er antallet af symbolforandringer dvs. signalhandlinger i forhold til transmissionen per sekund.

Modulation = 64 – er mange forskellige teknikker til kodning af information på en bærebølge, som er det signal, der altså bærer modulation i et signal. Det udtrykkes som et tal.