Priser

PAKKESKIFT

 • Pakkeskift koster kr. 199
 • Skift til en større pakke kan ske til d. 1. i en måned. Skift til mindre pakke kan ske til d. 1. i hvert kvartal.
 • Anmodningen om pakkeskift skal være NTA i hænde senest d. 10. i måneden før skiftet.
 • For at sende en pakkeskift formular her fra hjemmesiden, klik her
 • PAKKEPRISER (pr. år/kvartal)
 • PRISER PR. 1. JANUAR 2017
 • Grundpakken koster …..kr. pr. år 2.148,00……….pr. kvartal kr. 537,00
 • Mellempakken koster … kr. pr. år 4.560,00……….pr. kvartal kr. 1,140,00
 • Fuldpakken koster ……..kr. pr. år 6.348,00……….pr. kvartal kr. 1.587,00

OPKRÆVNING

 • NTA opkræves kvartalsvis forud af programleverandøren uden mulighed for tilbagebetaling.
 • Derfor er der ingen tilbagebetaling ved fraflytning i et påbegyndt kvartal.
 • Rykkergebyr ved for sent indbetaling udgør kr. 100.
 • Genåbning efter restance koster kr. 900. Vær dog opmærksom på at genåbning pga. ny arbejdsgang IKKE kan ske fra dag til dag. Det må påregnes at der kan gå en uge før genåbning.
 • Nye medlemmer har ved indflytning adgang til den pakke som forrige lejer/ejer har haft på fraflytningstidspunktet. Der kan ved henvendelse til NTA’s kontor oplyses om hvilken pakke der i lejligheden/huset. Pakkeskift er gratis indenfor de første 14 dage fra overtagelsesdatoen.
 • Herefter koster pakkeskift kr.199
 • Ny installation koster ca. 6.000 kr. inden for net strukturen. Indhent gerne tilbud.