Priser pakkeskift og lukning

PRISER PAKKESKIFT OG LUKNING

 • Pakkeskift koster kr. 199.-
 • Skift til en større pakke kan ske til den 1. i en måned.
 • Skift til mindre pakke kan ske til den 1. i hvert kvartal.
 • Anmodningen om pakkeskift skal være NTA i hænde senest den 10. i måneden før
  skiftet. For at sende en pakkeskift formular her fra hjemmesiden- se nedenfor.
 • PAKKEPRISER (pr. år/måned)
 • PRISER PR. 1. JANUAR 2021
 • Grundpakken koster …..kr. pr. år 2.460,00………. pr. måned kr.   205,00
 • Mellempakken koster … kr. pr. år 5.328,00……….pr. måned kr. 444,00
 • Fuldpakken koster ……..kr. pr. år 7.140,00………. pr. måned kr. 595,00

OPKRÆVNING

 • NTA opkræves kvartalsvis forud af program leverandøren uden mulighed for tilbagebetaling.
 • Derfor er der ingen tilbagebetaling ved fraflytning i et påbegyndt kvartal.
 •  Der opkræves faktureringsgebyr på 21.00 kr.
 • Rykkergebyr ved for sen indbetaling udgør kr. 100.
 • Ved manglende betaling ovedrages sagen til inkasso med yderligere omkostninger.
 • Genåbning efter restance koster kr. 900. Vær dog opmærksom på at genåbning pga. ny arbejdsgang IKKE kan ske fra dag til dag.
 • Det må påregnes, at der kan gå en uge før genåbning.
 • Nye medlemmer har ved indflytning adgang til den pakke som forrige lejer/ejer har haft på fraflytningstidspunktet.
 • Der kan ved henvendelse til NTA’s kontor oplyses om hvilken pakke der i lejligheden/huset.
 • Pakkeskift er gratis indenfor de første 14 dage fra overtagelsesdatoen.
 • Herefter koster pakkeskift kr. 199,00
 • Ny installation koster ca. 6.000 kr. inden for net strukturen. Indhent gerne tilbud.

Formular til pakkeskift

 • Ved henvendelses inden d. 10 i en måned kan der skiftes til større pakke, til den første i efterfølgende måned.

  Ønsker man at skifte til mindre pakke, kan dette KUN ske ved henvendelse inden D. 10 i måneden før kvartalsskift
  (dvs. inden 10/12 – 10/3 – 10/6 – 10/9)

  Pakkeskift koster 199 kr.
 • skift er så gratis!