Priser pakkeskift og lukning

PRISER PAKKESKIFT OG LUKNING

 • Pakkeskift koster kr. 199.-
 • Skift til en større pakke kan ske til den 1. i en måned.
 • Skift til mindre pakke kan ske til den 1. i hvert kvartal.
 • Lukning af signal koster kr. 450.-
 • Anmodningen om pakkeskift skal være NTA i hænde senest den 10. i måneden før
  skiftet. For at sende en pakkeskift formular her fra hjemmesiden- se nedenfor.
 • PAKKEPRISER (pr. år/kvartal)
 • PRISER PR. 1. JANUAR 2017
 • Grundpakken koster …..kr. pr. år 2.148,00………. pr. kvartal kr.   537,00
 • Mellempakken koster … kr. pr. år 4.560,00……….pr. kvartal kr. 1,140,00
 • Fuldpakken koster ……..kr. pr. år 6.348,00………. pr. kvartal kr. 1.587,00

 

OPKRÆVNING

 • NTA opkræves kvartalsvis forud af programleverandøren uden mulighed for tilbagebetaling.
 • Derfor er der ingen tilbagebetaling ved fraflytning i et påbegyndt kvartal.
 • Rykkergebyr ved for sen indbetaling udgør kr. 100.
 • Ved manglende betaling ovedrages sagen til inkasso med yderligere omkostninger.
 • Genåbning efter restance eller opsigelse koster kr. 900. Vær dog opmærksom på at genåbning pga. ny arbejdsgang IKKE kan ske fra dag til dag. Det må påregnes at der kan gå en uge før genåbning.
 • Nye medlemmer har ved indflytning adgang til den pakke som forrige lejer/ejer har haft på fraflytningstidspunktet. Der kan ved henvendelse til NTA’s kontor oplyses om hvilken pakke der i lejligheden/huset. Pakkeskift er gratis indenfor de første 14 dage fra overtagelsesdatoen.
 • Herefter koster pakkeskift kr. 199,00
 • Lukning af signal er gratis indenfor de første 14 dage fra overtagelsesdato’en. Herefter koster lukning
  kr. 450,00 – Ny installation koster kr. 6.000 inden for net strukturen. Indhent gerne tilbud.

Formular til pakkeskift

 • Ved henvendelses inden d. 10 i en måned kan der skiftes til større pakke, til den første i efterfølgende måned.

  Ønsker man at skifte til mindre pakke, kan dette KUN ske ved henvendelse inden D. 10 i måneden før kvartalsskift
  (dvs. inden 10/12 – 10/3 – 10/6 – 10/9)

  Pakkeskift koster 199 kr.
  Lukning eller åbning af tv-signal koster 450 kr.
 • skift er så gratis!